ABA dětem

Nadační fond ABA dětem

Nadační fond vznikl za účelem podpory institucí, které se zaměřují na vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra a jinými neurovývojovými poruchami. Zakladatelky mají vlastní zkušenost se životem dětí s autismem a chtějí touto cestou přispět k tomu, aby v ČR bylo dostupné kvalitní vzdělání a potřebná péče pro všechny děti, i když mají určitý hendikep. U dětí s autismem toho lze dosáhnout především díky Aplikované Behaviorální Analýze ( ABA ), která se již v jiných zemích používá s velkým úspěchem ve školách a školkách.

Dalším úkolem, který si zakladatelky uložily, je osvěta o problematice autismu a Aplikované Behaviorální Analýze ( ABA ), jako nástroji k rozvoji a vzdělávání dětí.

Původní název nadačního fondu byl Nadační fond Ze stejný planety, od 1.9.2019 nese nový název Nadační fond ABA dětem. Jedna ze zakladatelek vede spolek Ze stejný planety a věnuje se osvětě autismu a pomoci dětem především v regionu Kutnohorska.